[ Betegeinknek ]  / Betegfelvételi iroda
TISZTELT HÖLGYEM / URAM!

A 63/2007.(III.31.)Kormány rendelet alapján lehetőség van területen kívüli betegek ellátására, mind fekvő illetve mind járó beteg rendelésen.
Feltételei: hogy a beutaló orvos megkeresésére írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozzon az ellátó hely arról, hogy fogadja a beteget.

A beutaló orvos vagy a biztosított felé a megkeresés, illetve a nyilatkozat tényét, a megkeresésre adott választ a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell, illetve a nyilatkozat egy példányát a beteg részére át kell adni.

A nyilatkozatot fekvő beteg ellátásakor az osztályvezető főorvos, járó beteg ellátásakor az adott rendelés vezetője írhatja alá.

[Beteget területen kívülről csak akkor lehet fogadni, ha ez a területi ellátást nem sérti]

Központi Betegfelvételi Iroda
Cím:  1085 Budapest, Stáhly utca 5-7.
Email:  kozp_betegfelvetel@rokus.hu

Szakrendelői tömb, főbejárat 235-6690
235-6696
235-6677
- Neurológia
- Reumatológia
- Kardiológia
- Gyermek és Felnőtt Pulmonológia
- Urológia
- Fül-Orr-Gégészet
- Szemészet

időpontkérés:
H-Cs 07:00-17:00, P 07:00-15:00

Gasztroenterológiai szakrendelő 235-6668 - Helicobakter vizsgálat
- Hidrogén kilégzéses teszt

időpontkérés:
hétfőtől csütörtökig 14:00-16:00


Kórházi Betegfelvételi Iroda
Cím:  1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.

Kórházi tömb, főbejárat 235-6610 - Szülészet-nőgyógyászat szakrendelő
- Aneszteziológiai és fájdalomterápiás szakrendelő


TÁJÉKOZTATÓ

a 35/2007. Kormányrendeletnek megfelelően egészségügyi szolgáltatást igénybevevő olyan személy részére, aki OEP nyilvántartása szerint arra nem jogosult.
A rendeletnek megfelelően ezúton a következőkről tájékoztatjuk:
'A' Ön a bemutatott Társadalombiztosítási Jel alapján, nem szerepel jogosultként az Országos Egészségügyi Pénztár nyilvántartásában.
'B' a jogosultság fennállásának tisztázása érdekében Önnek fel kell keresnie a lakóhely szerinti illetékes Megyei Egészségügyi Pénztárat.
'C' ha a jogosultságát az év végéig nem sikerült rendeznie, úgy jövőre veszélybe kerülhet az egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételének lehetősége.

A jogviszony rendezését a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásán: www.mo.hu/ugyfelkapu keresztül elektronikusan, illetve -levélben vagy - személyesen a lakóhely szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárnál kezdeményezheti. Hogy Önt melyik egészségügyi intézményben látják el, a Központi Ágy Nyilvántartó ÁNTSZ hivatalos honlapján tudnak érdeklődni, illetve E-mail címen kany@fovaros.antsz.hu vagy a következő telefonszámon :311-6000.