[ Közérdekű ]  / Karrier
Szent Rókus Kórház és Intézményei

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szent Rókus Kórház és Intézményei
Gazdasági Igazgatóság

Próba állás 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
bla bla bla

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,
nyilatkozat arról, hogy a pályázatban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
OKJ-s bizonyítvány középfokú végezttség, motivációs levél 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Karcsai Éva a 30 989-0572 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Karcsai Éva osztályvezető részére a rokus_allas@rokus.hu címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 30.